Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dezvăluiri

Tainele pe care le ascunde apa: secretul longevităţii şi cel al morţii premature. Terapia cu ”apă vie” şi ”apă moartă”

importanta-apei-in-organism-750x290

Apa este elementul primordial al vieţii. Corpul omenesc este şi el constituit în cea mai mare parte din apă. Dacă s-au consemnat cazuri în care oamenii au supravieţuit 40 şi chiar 60 de zile fără alimente, în lipsa apei organismul se deshi­dratează şi nu rezistă mai mult de câteva zile.

Între tainele pe care le ascunde apa se pare că se găsesc şi secretul longevităţii, şi cel al morţii premature, şi nu în­tâmplător în poveştile populare se fac referiri la apa tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de sfârşit.

Multe lucruri misterioase se ascund în această apă. O parte dintre acestea ne sunt încă necunoscute, iar pe altele nu sun­tem încă în măsură a le înţelege şi a le justifica. De exemplu, faptul că apa din corpul sugarilor este alcalină, iar cea din corpul bătrânilor este acidă a deschis calea unor cercetări de mare interes.

În ultimul timp, studiul apei pare a fi o prioritate, atât pen­tru lumea ştiinţifică, industria medicamentelor şi a produse­lor cosmetice, cât şi pentru cercetările medico-farmaceutice.

Prof. dr. Ion Mânzatu, care a studiat aproape 30 de ani proprietăţile apei, a reuşit să obţină „apa structurată”, care se foloseşte cu succes atât în domeniul cosmeticii, cât şi în cel farmaceutic. Apa, trecută prin diferite câmpuri magnetice sau electrice, dobândeşte calităţi extraordinare, care se manifestă fie prin inhibarea, fie prin stimularea proceselor biologice. Prin utilizarea apei „structurate” se obţin remarcabile ame­liorări în diferite boli mai uşoare sau mai grave, chiar şi în cancer, şi se întârzie procesul de îmbătrânire. Ea poate fi utilizată cu succes şi în alte domenii de activitate, amintind aici numai de agricultură, unde grăbeşte germinarea se­minţelor, aduce un spor de greutate cerealelor, legumelor, fructelor şi animalelor, crescând în acelaşi timp imunitatea. Dar în acest subcapitol ne vom ocupa de «terapia cu apă vie şi apă moartă», prezentând şi o metodă de obţinere simplă.

Terapia cu apă vie şi apă moartă constă în utilizarea celor două produse rezultate din electroliza apei:

1. Apa vie – cea alcalină, cu efect pozitiv şi stimulator – se obţine la polul negativ (catod);

2. Apa moartă – cea acidă, cu efect negativ şi distrugă­tor, anihilator – se obţine la polul pozitiv (anod).

Se cunoaşte faptul că, dacă se efectuează electroliza unui lichid neutru chimic, cum ar fi apa, atunci în jurul anodului se va forma un mediu acid, iar în jurul catodului un mediu alcalin. Prin decuplarea curentului, întregul lichid devine din nou neutru, mediile formate în jurul electrozilor amestecându-se datorită mişcării termice a moleculelor.apa-moarta

Baia electrolitică se poate despărţi în două părţi printr-un perete semipermeabil, în cazul cel mai simplu cu un material din foaie de cort sau o ţesătură de prelată, separând spaţiul anodic de cel catodic.

Aceasta nu este ceva nou; de mult timp se cunosc elec­trolizele cu diafragmă, unde un asemenea perete nu permite să se amestece între ele produsele electrolizei.

Apa este inofensivă prin consumare şi nu numai că vin­decă boala, dar şi normalizează activitatea întregului orga­nism.

Apa îşi păstrează proprietăţile sale pe timpul distilării, iar aburul rezultat în urma fierberii ei este de asemenea activ.

Apa vie (negativă) consumată de oameni determină dez­voltarea ţesuturilor sănătoase şi însănătoşirea celor vătămate, iar dacă e consumată de către animale se înregistrează o ra­pidă creştere a lor.

Apa moartă (pozitivă) consumată de oameni conduce la distrugerea bacteriilor, iar utilizată în agricultură provoacă distrugerea mucegaiurilor, a diferiţilor dăunători, a păduchi­lor de pe frunzele copacilor.

Pregătirea apei vii şi a apei moarte prin electroliza apei se poate efectua şi cu ajutorul unui aparat care poate fi con­struit în acest scop şi care se compune din:

– 2 electrozi din tablă de oţel inoxidabil, fixaţi paralel pe un suport (mâner) electroizolant, la o distanţă de 35 mm unul faţă de altul;

– 1 cordon electric prevăzut la un capăt cu ştecăr pentru 220 V, iar celălalt capăt se leagă la cei 2 electrozi;

– la unul din electrozi se montează o diodă (D.215, D.231, D.242, KT-402 A, D-25 N 1245, D.10F-1027);

– un vas de sticlă;

– un săculeţ impermeabil din foaie de cort sau din prelată.

aparat_apa_alcalina_mic

În cazul în care se va folosi drept vas un borcan de circa 800 ml, dimensiunile electrozilor pot fi de 150 x 40 x 1 mm (grosimea putând fi de la 0,5 până la câţiva mm); mânerul izolant 150 x 35 x 10 mm; săculeţul cu diametrul de 60 mm şi înălţimea de 130 mm, în care caz materialul croit poate fi de 150 x 200 mm.

Pentru obţinerea apei vii şi a apei moarte se procedează astfel:

– se aşează săculeţul în borcan;

– se umplu săculeţul şi borcanul cu apă la acelaşi nivel, până la 3-4 cm sub gura borcanului;

– se introduc electrozii în apă, anodul (cel cu dioda) în să­culeţ, catodul în borcan;

– se introduce ştecărul în priză pentru 5-7 minute cel mult;

– se scoate ştecărul din priză, apoi electrozii din apă;

– se scoate săculeţul şi se goleşte apa moartă într-un vas;

– se umple din nou săculeţul cu apă potabilă şi se intro­duce din nou în borcan (apa din borcan nu se goleşte, rămânând la a doua electroliză);

– se introduc electrozii în apă ca şi la prima electroliză, se introduce ştecărul în priză pentru 5 minute, apoi se scoate din priză, se scot electrozii din apă, se scoate săculeţul din borcan şi se goleşte apa din borcan (apa vie) în alt vas.

Apa din săculeţ (apa moartă) are o nuanţă gălbuie şi miros de apă acidă – cu pH 5.

Apa din borcan (apa vie) e un lichid alb – apă alcalină, cu pH până la 10.

Nu agitaţi electrozii când ştecărul este în priză. Deoa­rece construirea şi manevrarea acestui tip de aparat artizanal prezintă risc de electrocutare dacă nu sunt luate toate măsu­rile de precauţie, trebuie apelat la persoane de specialitate, care să asigure preîntâmpinarea oricărui pericol, prin mij­loace speciale.

Angină – Timp de 3 zile se face gargară cu apă moartă de 5 ori pe zi, după care se bea 1/4 pahar cu apă vie, de fie­care dată. Febra scade în prima zi de tratament. Vindecarea se produce în a 3-a zi.

Adenopatie – 8 zile, de câte patru ori o jumătate de pahar cu apă vie. După 2-3 zile, se elimină mucozităţile; în a 3-a zi dispar inflamaţiile.

Amigdalită – Timp de 3 zile, de 3 ori pe zi, se face gar­gară cu apă moartă. După fiecare gargară se bea 1/4 pahar cu apă vie. Febra dispare în prima zi, iar boala după 3 zile.

Arsuri, opăriri – Dacă sunt băşici cu lichid, e necesar să fie sparte. Porţiunile sparte sau arse se tamponează cu apă moartă, iar după 5 minute cu apă vie. Procedeul se repetă de 7-8 ori pe zi. Tratamentul continuă zilnic. Arsurile se vin­decă în 2-3 zile.

Boala de articulaţii, încheieturi, anchiloze – Timp de 2 zile, de 3 ori pe zi, înainte de masă, se bea câte 1/2 pahar cu apă moartă.

Cefalee – se clăteşte de 8 ori pe zi cavitatea bucală şi na­zală cu 1/2 pahar cu apă moartă; înainte de culcare se bea 1/2 pahar cu apă vie. Efectul apare în 30-60 minute. Gripa dispare după o zi.

Diaree – Se bea 1/2 pahar cu apă moartă. După o oră, dacă nu se opreşte, se repetă.

Dilatarea venelor – Se spală porţiunea cu apă moartă, apoi se aplică un tifon umezit cu apă vie; se bea 1/2 pahar cu apă moartă, după 30 minute 1/2 pahar cu apă vie, apoi la in­tervale de 4 ore, până la vindecare. Tratamentul se repetă 2-3 zile.

Dureri de cap – Se bea o dată pe zi 1/2 pahar cu apă moartă. Durerile trec după 30-40 min.

Dureri de dinţi – De 2 ori se face clătirea cavităţii bucale cu apă moartă timp de 5-10 minute. Durerile dispar în câteva minute.

Dureri de mijloc – Timp de 24 de ore, înainte de mese, se bea de 3 ori câte 3/4 pahar cu apă vie. Durerile dispar în 24 de ore.

Dureri de stomac – Timp de 2 zile, se bea o jumătate de pahar cu apă vie, de 4 ori pe zi, după mese.

Dureri în articulaţiile membrelor – Timp de 2 zile, de trei ori pe zi, înainte de mese, se bea 1/2 pahar cu apă moartă. Durerile dispar din prima zi.

Eczeme – Timp de 3-5 zile se umezeşte locul cu apă moartă şi, după 15 minute, cu apă vie.

Hemoroizi – 1-2 zile, dimineaţa, se spală anusul cu apă moartă, apoi se tamponează cu apă vie. Dispare hemoragia. Pustulele dispar în 3 zile.

Herpes – Locul cu herpes se tamponează cu un tampon îmbibat în apă moartă, timp de 30 de minute. După fiecare tamponare, vata se stoarce şi se împrospătează cu apă moartă. Herpesul se usucă a doua zi.

Hipertonie – De 2 ori pe zi se bea câte 1/2 pahar cu apă moartă şi apă vie. Când apa vie este folosită intens, apare setea; se bea compot sau ceai acrişor. Între administrarea apei vii şi a celei moarte, trebuie să existe obligatoriu un interval de minimum 2 ore.

Igiena feţei – Dimineaţa şi seara, după spălarea obiş­nuită, se şterge faţa cu apă moartă, iar după 15 minute se aplică comprese cu apă vie.

Inflamarea ficatului – Timp de 4 zile, de 4 ori pe zi, se bea 1/2 pahar cu apă activată, o zi numai cu apă moartă, iar restul zilelor cu apă vie.

Îmbunătăţirea dispoziţiei – Dimineaţa şi seara după masă, se clăteşte gura cu apă moartă şi se bea 1/2 pahar cu apă vie, slab alcalină.

Îndepărtarea pielii îngroşate de pe tălpi – Se spală pi­cioarele cu apă caldă şi cu săpun. Se umezesc tălpile cu apă moartă călduţă, se îndepărtează pielea moartă, apoi se spală picioarele cu apă vie călduţă şi se usucă.

Miros neplăcut al picioarelor – Se spală picioarele cu apă caldă, se usucă şi se umezesc cu apă moartă, apoi, după 10 minute, cu apă vie. Se umezeşte interiorul încălţămintei prin tamponare cu apă moartă şi se lasă să se usuce. După 10 zile picioarele nu vor mai mirosi urât.

Nefrită – Timp de 4 zile se bea de 4 ori pe zi câte 1/4 pahar cu apă activată: în prima zi numai apă moartă, iar în restul zi­lelor apă vie.

Pecingine, eczeme – Timp de 3-5 zile se umezesc alter­nativ: întâi cu apă moartă, iar după 10-15 minute cu apă vie.

Plăgi purulente – Se spală cu apă moartă, după 5 minute cu apă vie, iar apoi se spală cu apă vie de 5-6 ori în 24 de ore. Timp de 3 zile, înainte de masă, se beau 3/4 pahar cu apă vie. Durerea trece între 20 de minute până la 24 de ore.

Procese inflamatorii închise – 2 zile se pun comprese cu apă vie călduţă, pe partea inflamaţiei. Înainte de aplicarea compresei se umezeşte locul cu apă moartă şi se lasă să se usuce. Înainte de culcare se bea 1/4 pahar cu apă vie. Inflamaţia se retrage a doua zi.

Prostatită – Timp de 3 zile, de 4 ori pe zi, cu 30 de mi­nute înainte de masă, se bea 1/2 pahar cu apă moartă. După 3-4 zile, se separă mucozităţile şi după încă 2 zile tumoarea dispare.

Răceală – Se pun comprese cu apă moartă încălzită şi se bea de 4 ori pe zi câte 1/4 pahar cu apă activată, astfel: în prima zi numai apă moartă, iar în celelalte zile apă vie.

Răni – Se aplică apă vie şi se pansează. Vindecarea se produce în 24 de ore.

Sterilizare – dezinfecţie – Umezim obiectul cu apă moartă, apoi obiectul şi corpul se şterge cu un tampon ume­zit cu apă vie. Obţinem o sterilizare completă.

Tuse – Timp de 2 zile, de 4 ori pe zi, se bea 1/2 pahar cu apă vie, după mese; 2-3 zile se face o stropire, înainte de cul­care, cu apă moartă (la 37-40°C) şi, după 15-20 minute, cu apă vie la aceeaşi temperatură.

SURSA: terapii-naturiste.com

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Actualitate

O tanara doctorita relateaza dramele prin care trec rezidentii din spitale. „Nu ne-a tras nimeni de maneca sa ne spuna cat de batjocoriti o...

Generale

Daniela Ciurea este asistentă în Timișoara, la Clinica de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean. Lucrează cu drag aici, dar a încercat să-și facă un...

Sănătate

Potrivit sanatate.findtalk.biz, Vigantolul, asa-zisa vitamina D nu este o vitamina ci este un hormon care duce la calcifieri necontrolate in organism, la rahitism, la dereglarea...

Dezvăluiri

Fără îndoială că momentul 1968 nu trebuie uitat. A fost un moment de cotitură pentru România socialistă, unul care ne-ar fi putut costa independența...

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.